UNIVERSITATEA DIN PITESTI

UPIT este o universitate de stat (universitate publică). Scopul său este de a fi un furnizor dinamic și eficient de educaţie de nivel terţiar în regiune, fiind recipient pentru peste 10.000 de studenți din regiunea Muntenia. Are aproximativ 500 de cadre didactice și personal administrativ. Reunește 6 facultăți diferite care oferă diplome de licență, masterat și doctorat. Obiectivele sale sunt de a furniza servicii educaționale, de formare și cercetare de înaltă calitate, pentru a forma specialiști în diferite domenii și pentru a crea o comunitate intelectuală acreditată de agențiile de calitate naționale și internaționale. Principalele activități ale UPIT constau în: - furnizarea de cursuri, seminarii, laboratoare pentru studenți și alte categorii de profesionişti; - oferirea de cursuri de reconversie profesională, prin formare continuă și OER; - realizarea de cercetări în spiritul inovării și creativității pentru consolidarea societății românești; - rezolvarea problemelor de interes regional, național și internațional prin intermediul centrelor sale de excelență și al grupurilor de cercetare; - efectuarea de schimburi de studenți, cadre didactice și cercetători cu universități și institute străine; - organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, conferințe la nivel național și internațional; - publicarea de cărți, jurnale științifice și recenzii.

Informatii de contact

Website
https://www.upit.ro