Projekt

Přečtěte si více o projektu

Na úrovni EU bylo opakovaně zdůrazňováno, že malé a střední podniky jsou jednou z klíčových "hnacích sil" moderních ekonomik. Je to z důvodu jejich přispění k technologické modernizaci; k inovaci produktů a procesů; k vytváření pracovních míst; k podpoře vývozu; atd. Tyto závěry potvrzují také čísla. V 2016 malé a střední podniky poskytovaly přibližně 68% všech pracovních míst v nefinančním podnikatelském sektoru a přispěly 58,1% k celkové přidané hodnotě vytvořené podnikáním v EU.

Aktuálně, vzhledem k velkému počtu nekvalifikovaných pracovních sil a k rychlým změnám na trhu práce, je potřeba správného odborného vzdělávání větší, než kdy předtím. Odborné vzdělávání a přípravu je třeba reformovat tak, aby lépe reagovali na vyvíjející se evropský trh a zajistili, že lidé jsou vybaveni správnými dovednostmi a učí se tím nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.

Projekt ME2ME byl navržen tak, aby reflektoval výše uvedená zjištění a zároveň využil příležitostí digitálního věku k vývoji inovativního vzdělávacího obsahu. Malí podnikatelé jsou skupinou podnikatelů, pro kterou je typický nedostatek času a nízká míra dalšího vzdělávání, což často vede k zániku malých firem. Projekt ME2ME se bude snažit překlenout propast mezi malými podnikateli a poskytovateli vzdělávacích služeb tím, že je propojí do on-line sítí.

Hlavními cíli projektu jsou:

• pěstovat kulturu dalšího vzdělávání v rámci sektoru malého podnikání tím, že bude utvářet pozitivní postoje k učení mezi malými podnikateli;

• rozvíjet vzdělávací sítě vzájemného učení v každé partnerské zemi;

• pomoc při překlenutí propasti mezi malými podnikateli a poskytovateli vzdělávání;

• vyškolit lektory odborného vzdělávání, aby byli schopni připravovat a používat malé interaktivní výukové celky, které budou odpovídat specifickým vzdělávacím potřebám sektoru malého a středního podnikání. Tím projekt zajistí, že odborné vzdělávání bude více odpovídat skutečným potřebám malého a středního podnikání.

 Projektové partnerství bude klást důraz na zajištění snadného přístupu k vytvořeným vzdělávacím materiálům, čehož dosáhne zpřístupněním malých interaktivních výukových celků na široce dostupné digitální platformě. Projekt podpoří přechod od zažitého vzdělávacího stylu, který představují tradičních vzdělávací kurzy, k novému způsobu vzdělávacích kurzů, které využijí potenciál sociálních sítí, ale zároveň se přizpůsobí potřebám i časovým možnostem malých podnikatelů.

Projektové partnerství se skládá z 9 partnerů:

•             The Center for Training and Research INNEO (PL)

•             Future in Perspective (IE)

•             Kauno mokslo ir technologijų parkas (LT)

•             SFEDI (UK)

•             Pandokrátor (HU)

•             Universitatea Din Pitesti (RO)

•             Reintegra (CZ)

•             Innoventum Oy (FI)

•             Schweizerischer Verband für Weiterbildung (CH, přidružený partner)

Projekt ME2ME je realizován od září 2017 do srpna 2019.